Anatomic Terapeutic Chimic • C10BX03 • atorvastatină+amlodipină

ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

S01XA20

Diverse

Organe senzitive
Alte preparate oftalmice
Alte oftalmologice

J05AE10

Darunavir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

S03AA08

Cloramfenicol

Organe senzitive
Antiinfecțioase

L04AB04

Adalimumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori ai factorului de necroză tumorală alfa (TNF-alfa)

N03AF02

Oxcarbazepină

Sistemul nervos
Antiepileptice
Derivați de carboxamidă

L04AA01

Ciclosporină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

S01KA02

Hipromeloză

Organe senzitive
Ajutoare in chirurgie
Substanțe viscoelastice

S01JA01

Fluoresceină sodică

Organe senzitive
Agenți pentru diagnostic
Agenți coloranți

R07AX01

Oxid de azot

Aparatul respirator
Alte produse ale sistemului respirator
Alte produse pentru sistemul respirator

A10AE04

Insulină glargine

Tract digestiv și metabolism
Insuline și analogi
Insuline și analogi cu acțiune prelungită

N05AL01

Sulpiridă

Sistemul nervos
Antipsihotice
Benzamide

V03AB15

Naloxonă

Varia
Alte produse terapeutice
Antidoturi