ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J01XE01

Nitrofurantoină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacteriene
Derivați nitrofuran

C01EB18

Ranolazină

Sistemul cardiovascular
Alte preparate cardiace

B05AA

Proteine plasmatice umane de grup sanguin a,b,ab,0

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

H01CC54

Relugolix + estradiol + noretisteron

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai hipotalamusului
Hormoni împotriva eliberării gonadotropinei

C01EB17

Ivabradină

Sistemul cardiovascular
Alte preparate cardiace

J01DD08

Cefiximă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația III

N06AB04

Citalopram

Sistemul nervos
Antidepresive
Inhibitori selectivi ai recaptării serotoninei

B02BX02

Carbazocrom salicilat

Sânge și organe hematopoetice
Vitamina K și alte hemostatice
Alte hemostatice sistemice

V03AF07

Rasburicază

Varia
Alte produse terapeutice
Agenți de detoxificare pentru tratamentul citostatic

L03AX16

Plerixafor

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Alte imunostimulante

B01AD12

Proteina c

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Enzime