ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

J07BD52

Vaccin rujeolic, rubeolic, urlian, viu atenuat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu virusuri
Vaccinuri pojar

C01BB02

Mexiletină

Sistemul cardiovascular
Antiaritmice clasa I și III
Antiaritmice, clasa Ib

J01MA01

Ofloxacină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Chinolone antibacteriene
Fluoroquinolonele

D03AXN4

Plante

Preparate dermatologice
Cicatrizante
Alte cicatrizante

L01AC01

Tiotepa

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Agenți alchilanți
Etilen imine

J05AR17

Emtricitabină + tenofovir alafenamidă

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

J01DD62

Cefoperazonă + sulbactam

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația III

B01AE07

Dabigatran etexilat

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Inhibitori direcți de trombină

D01AE18

Tolnaftat

Preparate dermatologice
Antfungice pentru uz topic
Alte antifungice pentru uz topic

N03AX21

Retigabină

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice

L03AX03

Vaccin bcg

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Alte imunostimulante

L01EG01

Temsirolimus

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Ținta inhibitorilor de rapamicin kinază pentru mamifere (MTOR)