ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

B05XA31

Combinații

Sânge și organe hematopoetice
Alte soluții intravenoase
Soluții de electroliți

J05AX27

Favipiravir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Alte antivirale

A02BC01

Omeprazol

Tract digestiv și metabolism
Medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian
Inhibitori ai pompei de protoni

L02AE03

Goserelină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Hormoni și agenți înrudiți
Analogi ai hormonului de eliberare a gonadotropinei

A02BXN1

Plante

Tract digestiv și metabolism
Medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian
Alte medicamente pentru ulcer peptic și boală de reflux gastro-esofagian

N05AH02

Clozapină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Diazepine, oxazepine, tiazepine și oxepine

R06AA04

Clemastină

Aparatul respirator
Antihistaminice pentru uz sistemic
Eteri de aminoalchil

N01BB01

Bupivacaină

Sistemul nervos
Anestezice locale
Amide

L01EA04

Bosutinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei BCR-ABL

C10BX03

Atorvastatină + amlodipină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza, alte combinații

R03DA05

Aminofilină

Aparatul respirator
Alte medicamente sistemice pentru bolile obstructive ale căilor aeriene
Xantine

C01CX08

Levosimendan

Sistemul cardiovascular
Stimulante cardiace excluzând glicozizi cardiaci
Alte stimulante cardiace