ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

C10AA04

Fluvastatină

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante
Inhibitori ai HMG CoA reductazei

S01BA11

Desonidă

Organe senzitive
Agenți antiinflamatori
Corticosteroizi, simpli

A10AD01

Insulină umană

Tract digestiv și metabolism
Insuline și analogi
Insuline și analogi cu acțiune intermediară și rapidă

C05CP02

Plante

Sistemul cardiovascular
Medicația capilarelor

J02AB02

Ketoconazol

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antimicotice de uz sistemic
Derivați de imidazol

A05AX05

Odevixibat

Tract digestiv și metabolism
Terapia biliară
Alte preparate pentru terapia biliară

L04AA42

Siponimod

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Imunosupresoare selective

C09AA02

Enalapril

Sistemul cardiovascular
Inhibitori ai enzimei de conversie a angiotensinei

R03AK07

Budesonidă + formoterol

Aparatul respirator
Adrenergice, inhalanți
Adrenergice în asociere cu corticosteroizi sau alte medicamente, fara anticolinergice

N03AA02

Fenobarbital

Sistemul nervos
Antiepileptice
Barbiturice și derivați

N02BB02

Metamizol sodic

Sistemul nervos
Alte analgezice și antipiretice
Pirazolone

B05AA06

Gelatină

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice