ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01EL02

Acalabrutinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei (BTK) a lui Bruton

A16AB03

Agalsidază alfa

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Enzime

J01XX07

Nitroxolină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacteriene

C09XA52

Aliskiren + hidroclorotiazidă

Sistemul cardiovascular
Alți agenți ce acționează pe sistemul renină-angiotensină
Inhibitori de renină

J05AG04

Etravirină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

N05AX11

Zotepină

Sistemul nervos
Antipsihotice
Alte antipsihotice

A10BA02

Metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Biguanide

J07CA02

Vaccin difteric + tetanic + pertussis + poliomielitic inactivat

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii și virusuri, combinații

C10BX15

Atorvastatină + perindopril

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza, alte combinații

J05AR04

Abacavir + lamivudină + zidovudină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Antivirale pentru tratamentul infecțiilor cu HIV, combinații

L03AA14

Lipegfilgrastim

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunostimulante
Factori de stimulare a coloniilor

A11CC05

Colecalciferol

Tract digestiv și metabolism
Vitamina A și D, inclusiv combinațiile lor
Vitamina D și analogi