ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

L01XC37

Polatuzumab vedotin

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Anticorpi monoclonali

L04AC19

Satralizumab

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Imunosupresoare
Inhibitori de interleukină

D07AC17

Fluticazonă propionat

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli
Corticosteroizi puternici (III)

A10BD15

Dapagliflozină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

J05AB12

Cidofovir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Nucleozide și nucleotide fără inhibitori de revers transcriptază

L01XX32

Bortezomib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

J07XN10

Diverse

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte vaccinuri

J01GB04

Kanamicină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Aminoglicozide antibacteriene
Alte aminoglicozide

L01EB03

Afatinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei receptorului factorului de creștere epidermic (EGFR)

J05AX28

Bulevirtid

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Alte antivirale

A12CE02

Seleniu

Tract digestiv și metabolism
Alte substanțe minerale
Seleniu (Se)

L01EA03

Nilotinib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai tirozin kinazei BCR-ABL