ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10BD20

Empagliflozină + metformină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Combinații de hipoglicemiante orale

A16AXN1

Hemoderivat deproteinizat din sânge de viţel

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Produse diverse pentru tractul digestiv și metabolism

L01EX03

Pazopanib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Alți inhibitori ai protein kinazei

S03CA01

Combinații

Organe senzitive
Corticosteroizi și antiinfecțioase în asociere

C02CA06

Urapidil

Sistemul cardiovascular
Antiadrenergice cu acțiune periferică
Antagoniști ai receptorilor alfa-adrenergici

A16AA01

Levocarnitină

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Aminoacizi și derivați

J05AE03

Ritonavir

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori de protează

H01AB01

Tireotropină alfa

Preparate hormonale sistemice, excluzând hormoni sexuali și insuline
Hormoni ai lobului hipofizar anterior si analogi
Tirotropina

A10BH03

Saxagliptină

Tract digestiv și metabolism
Hipoglicemiante orale
Inhibitori de dipeptidil peptidază 4 (DPP-4)

L01XX22

Alitretinoină

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici

D07AB02

Hidrocortizon butirat

Preparate dermatologice
Corticosteroizi simpli
Corticosteroizi cu potență moderată (II)

S01AA01

Cloramfenicol

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Antibiotice