ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

A10AD06

Insulină degludec + insulină aspart

Tract digestiv și metabolism
Insuline și analogi
Insuline și analogi cu acțiune intermediară și rapidă

C01CA07

Dobutamină

Sistemul cardiovascular
Stimulante cardiace excluzând glicozizi cardiaci
Agenți adrenergici și dopaminergici

J07AN01

Vaccin bcg

Antiinfecțioase de uz sistemic
Vaccinuri cu bacterii
Vaccinuri tuberculoza

B05AA07

Hidroxietil amidon

Sânge și organe hematopoetice
Sânge și produse similare
Substituenți de sânge și fracțiuni proteice plasmatice

C04AXN2

Combinații

Sistemul cardiovascular
Vasodilatatoare periferice
Alte vasodilatatoare periferice

A16AA01

Levocarnitină

Tract digestiv și metabolism
Alte produse pentru tractul digestiv și metabolism
Aminoacizi și derivați

J01DC03

Cefamandol

Antiinfecțioase de uz sistemic
Alte antibacterieni beta-lactamice
Cefalosporine de generația II

C10BX15

Atorvastatină + perindopril

Sistemul cardiovascular
Hipocolesterolemiante și hipotrigliceridemiante, combinații
Inhibitori de HMG CoA reductaza, alte combinații

M01AX21

Diacereină

Sistemul musculo-scheletic
Produse antiinflamatoare și antireumatice, non-steroidiene
Alți agenți antiinflamatori și antireumatici, nesteroidieni

J05AG05

Rilpivirină

Antiinfecțioase de uz sistemic
Antivirale cu acțiune directă
Inhibitori non-nucleozidici de revers transcriptaza

N06AX12

Bupropionă

Sistemul nervos
Antidepresive
Alte antidepresive

M03AC03

Vecuroniu

Sistemul musculo-scheletic
Miorelaxante, agenți cu acțiune periferica
Alți compuși de amoniu cuaternar