ALTE INFORMAȚII DESPRE CODURILE ATC (Anatomic Terapeutic Chimic)

N03AX17

Stiripentol

Sistemul nervos
Antiepileptice
Alte antiepileptice

L01EC01

Vemurafenib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Inhibitori ai protein kinazei
Inhibitori ai serin-treonin kinazei B-raf (BRAF)

M03BB03

Clorzoxazonă

Sistemul musculo-scheletic
Miorelaxante, agenți care acționează la nivel central
Derivați de oxazoi, tiazină și triazina

C09DA03

Valsartan + hidroclorotiazidă

Sistemul cardiovascular
Antagoniști ai angiotensinei II, combinații
Antagoniști ai angiotensinei II și diuretice

C01BD07

Dronedaronă

Sistemul cardiovascular
Antiaritmice clasa I și III
Antiaritmice, clasa III

B01AE02

Lepirudină

Sânge și organe hematopoetice
Produse antitrombotice
Inhibitori direcți de trombină

N01BB03

Mepivacaină

Sistemul nervos
Anestezice locale
Amide

S01AA24

Kanamicină

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Antibiotice

J06BB05

Imunoglobulină anti-rabică umană

Antiinfecțioase de uz sistemic
Imunoglobuline
Imunoglobulinele specifice

L01XK04

Talazoparib

Agenți antineoplazici și imunomodulatori
Alți agenți antineoplazici
Inhibitori de poli (ADP-riboză) polimerază (PARP)

A11CC20

Combinații

Tract digestiv și metabolism
Vitamina A și D, inclusiv combinațiile lor
Vitamina D și analogi

S01AA12

Tobramicină

Organe senzitive
Antiinfecțioase
Antibiotice